Solfilm


Solfilm direkte på vindu. Opp til 80% reduksjon av varme fra solen. Beskytter mot falming av møbler og gulv.

Skjermer for innsyn fra korridor til møterom.

 

Utvendig solfilm. Hindrer innsyn på dagtid. Mørkere inne enn ute.