Infrarøde varmepanel gir en kostnadseffektiv oppvarming og skaper et sundt inneklima.

Infrarøde varmepanel har lenge blitt brukt til oppvarming av hus rundt i Europa. Nå har vi begynt å få opp øynene for det i Norge også. Årsaken til at det har tatt lengre tid her er sannsynligvis fordi lave strømpriser har gjort at vi kan fyre opp hele huset med varmekabler.

På grunn av økt miljøfokus, høyere utbredelse av astma og allergi, samt inntoget av passivhus har infrarøde varmepanel nå begynt å bli populære i Norge

Kostnadseffektiv oppvarming.

Oppvarming av hus er den største energislukeren i alle norske hjem. Vi har sammenlignet med andre land, ganske store hjem og dermed også mange kubikkmeter med luft som skal varmes opp.

Infrarøde varmepanel varmer ikke opp luften, men objektene den treffer. Det betyr at det brukes mindre langt mindre strøm en ved bruk av eksempelvis panelovner og varmekabler.

I våtrom betyr denne formen for oppvarming at man raskt tørker flatene i rommet ved at vannet fordamper. Dette bidrar til at man unngår sopp, råte og sorte flekker på flisene.

Astma og allergivennlig

Fordi varmen oppstår fra infrarøde stråler unngår man å brenne støv slik man gjør med varmetråder elle lignende. Det betyr at luften heller ikke forurenses eller karboniseres. Det gjør luften mye bedre å puste og reduserer plagene for dem som sliter med astma og allergi.

Astma og allergiforbundet sier at man bør unngå oppvarming med vifteovner og konveksjonsovner (f.eks. panelovner) til oppvarming. Infrarøde varmepanel er derfor et godt alternativ for å skape et bedre inneklima gir også en friskere hverdag.

Vi er som skapt for infrarød varme

Alt som lever på jorden, er avhengig av solen. Derfor absorberer mennesker infrarøde stråler slik at vi kjenner varmen fra dem. Vi gir faktisk også fra oss infrarøde stråler hele tiden, ettersom kroppstemperaturen vår er høyere en temperaturen i omgivelsene.

Derfor er det naturlig at vi opplever infrarød oppvarming som behagelig og lunt, når strålene treffer oss. I tillegg blir luften også varmet opp fordi møbler, vegger og andre objekter avgir varme når bølgene treffer dem. Dette gir en indirekte oppvarming av luften, som er svært behagelig og gir et lunt miljø.

Riktig montering

Oppvarming med infrarøde paneler er en trygg og god måte å varme opp hjemmet på, og panelene har svært lang levetid, slik at de en god økonomisk investering.

For at varmepanelene skal få god og riktig effekt er det allikevel viktig at de monteres på rett sted og har en effekt som er tilpasset området de skal brukes i. Derfor kommer gjerne på befaring for å bidra til å finne riktig varmeløsning til ditt hjem.

Kontakt oss i dag dersom du har spørsmål om infrarøde varmepanel.